Deze ging wel heel snel, binnen twee pers beurten was ze er al. Inderdaad een meisje,